Meer Bewegen Voor Hartpatiënten
Algemene informatie
Wist u dat in Gennep hart- en vaatpatiënten (en hun partners) wekelijks kunnen deelnemen aan reactiveringszwemmen, aan gymnastiek/spelactiviteiten en aan volleybal. Deze activiteiten zijn gestart in 1987 met zwemmen en later uitgebreid met de andere actiegroepen. De zwemactiviteiten worden deskundig begeleid door een instructeur van het zwembad en de gymnastiek- en spellessen worden gegeven door een instructrice die hiervoor een speciale opleiding heeft genoten.
Sinds 14 maart 2003 hebben we voor een stichtingsvorm gekozen. U kunt hier kennisnemen van de statuten.
We zijn aangesloten bij de landelijke organisatie De Hart & Vaatgroep (www.hartenvaatgroep.nl) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12050273
Wat houden de gymnastiek en spelactiviteiten in?
De les begint met een opwarmfase om uw spieren los te maken, de z.g. warming-up. Daarna gaat u verder met meer specifieke bewegingsoefeningen  voor het hele lichaam. De oefeningen zijn op conditieverbetering en ontspanning gericht. Belangrijk is dat u in uw eigen tempo kunt werken. Voor de minder mobiele deelnemers is een aparte groep geformeerd. De les wordt afgesloten met een spel; hierbij staat de gezelligheid voorop, niet het winnen! Hierna wordt onder het genot van een kopje koffie nog wat nagepraat.

Wat houdt het volleyballen in?
Een aantal mensen uit de gymnastiekgroep wil naast de gymles nog wat extra beweging door op een gezellige manier het volleybalspel te beoefenen. Ook hier eerst een warming-up.

Wat is reactiveringszwemmen?
De lessen bestaan uit conditionele-, ontspannings-, lenigheids- en vaardigheidsoefeningen in water van minimaal 29 graden. Inspanning en ontspanning wisselen elkaar af. De les staat onder leiding van een zweminstructeur met speciale scholing op het gebied van hart- en vaatproblematiek.

Waar en wanneer?
Gymnastiek- en spelactiviteiten:
Elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur (groep 1) en van 15.15 uur tot 16.15 uur (groep 2) in de gymzaal van Gennep-Zuid, naast basisschool "de Ratel" in Gennep.
Volleybal:
Elke vrijdagmiddag (1 groep) van 14.30 uur tot 16.00 uur, eveneens in gymzaal "de Ratel".
Reactiveringszwemmen:
Iedere maandagmiddag van 12.00 uur tot 13.30 uur, afhankelijk van de groep waarin u bent ingedeeld (momenteel zijn er 2 groepen), in het zwembad "Pica Mare" te Gennep.

Contactpersonen

Alle sportgroepen en zwemmers hebben een contactpersoon en het wordt ten zeerste op prijs gesteld dat men zich bij deze contactpersonen afmeldt indien men verhinderd is.
 
Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden bij één van de contactpersonen. Door hen wordt aan u een inschrijfformulier uitgereikt.
Deelnemerskosten
1. Men is deelnemer voor een kalenderjaar met stilzwijgende verlenging.
2. Deelnamekosten m.i.v. 1-1-2017: de kosten voor sport en spel bedragen € 85,00 per jaar (€ 23,00 per kwartaal), de kosten voor zwemmen bedragen € 105,00 per jaar (€ 28,00 per kwartaal) en de kosten voor volleybal bedragen € 45,00 per jaar (€ 12,00 per kwartaal).
3. Deelnamekosten zijn verschuldigd m.i.v. de eerste volle maand na aanmelding.
4. Betalingen uitsluitend via automatische incasso; via de afgegeven incasso machtiging.
5. Jaarlijks is ook een bijdrage verschuldigd voor de vaste kosten, groot € 15,00 per deelnemer.

Einde deelname door schriftelijke opzegging/email of bij overlijden.

Restitutieregeling bij einde deelname (ook tussentijds)
1. Bijdrage vaste kosten géén restitutie. Opzegging vóór 1 oktober van elk jaar.
2. De opzegtermijn bedraagt voor alle activiteiten 3 maanden.
3. Na opzegging zijn derhalve nog 3 volle maanden deelnamekosten verschuldigd.
4. De terug te betalen bedragen worden pro rato berekend conform de incasso keuze.

Men kan de Stichting MBVH blijven steunen door het betalen van de vaste kosten zonder aan een activiteit deel te nemen. Men wordt dan op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de Stichting MBVH.